Αυτή η τοποθεσία περιέχει Ηλεκτρονικά Κυκλώματα για εξάσκηση και ανάπτυξη εφαρμογών

για καθημερινή χρήση και εξάσκηση.

 

 

mail14.gife-mail Πορλιδάς Δημήτριος

 

Θεωρήματα, δημοσιεύσεις και διάφορες τεχνικές

Ξεκινώντας με τους Μικροελεγκτές AVR

 

Επίλυση Κυκλωμάτων (μεθ. βρόχων & κόμβων)

Ηλεκτρονικές Ταμιακές Μηχανές

 

Θεώρημα Miller

Τελεστικοί Ενισχυτές

 

Περισσότερα...

   

Κατασκευές

Τροφοδοτικό 0.8V - 5.0V & Γεννήτρια Κυματομορφών

     Η κατασκευή που παρουσιάζεται ενσωματώνει ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης και μια γεννήτρια κυματομορφών σε ένα απλό κύκλωμα. Βασίζεται στον μικροελεγκτή της Atmel ATmega32. Οι χειρισμοί γίνονται από ένα πληκτρολόγιο 4x4 και δύο push buttons και οι ενδείξεις αναγράφονται σε μια οθόνη LCD 2x16 της σειράς 1602. Οι χειρισμοί του τροφοδοτικού μπορούν να γίνουν επίσης και από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με το LabVIEW μέσω σειριακής θύρας RS232 ή θύρας USB με κατάλληλο μετατροπέα.

 

 

 

Ηλεκτρονική Ταμιακή Μηχανή σε δίαυλο I2C με μικροελεγκτές AVR

(για εκπαιδευτική χρήση)

      Η ταμιακή μηχανή που παρουσιάζεται είναι για εκπαιδευτική χρήση. Ο σχεδιασμός της βασίζεται στον δίαυλο I2C με μικροελεγκτές AVR. Μπορεί να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες (πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, υπολογισμό ΦΠΑ, εκτύπωση αποδείξεων και αποθήκευση πληροφοριών σε EEPROM). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε.

  

 

 

 

USB AVR ISP

      Πρόκειται για έναν χαμηλού κόστους USB In System Programmer για AVR μικροελεγκτές. Συνεργάζεται πολύ καλά με το AVRStudio (www.atmel.com) και είναι πολύ γρήγορος. Υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους μικροελεγκτών AVR. (Σχεδιάστηκε από τους Klaus Leidinger, Mike Henning, Πορλιδά Δημήτριο και Σερασίδη Βασίλειο.)

 

 

 

 

Αναπτυξιακή πλακέτα AVR ATmega32

      Παρουσιάζεται μία αναπτυξιακή πλακέτα χαμηλού κόστους η οποία σχεδιάστηκε για χρήση με τους μικροελεγκτές AVR ATmega16 and  ATmega32. Διαθέτει συνδέσεις για τις παράλληλες θύρες A, B, C and D, συνδέσεις για ISP και I2C bus, RS232 σειριακή θύρα, σταθεροποιητή τάσης 5V, 8 LEDs και 8 δικαόπτες με δυνατότητα σύνδεσης σε κάθε θύρα. Χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία μεταξύ 8V και 24V ή 5V από την θύρα USB. Μπορεί να συνεργαστεί με τις συμπληρωματικές πλακέτες που περιγράφονται παρακάτω.

 

 

 

 

              

            

ATtiny2313 and ATmega8 συμπληρωματικές πλακέτες

      Η πλακέτα του ATtiny2313 σχεδιάστηκε για προγραμματισμό του μικροελεγκτή ATtiny2313 και αντίστοιχων. Διαθέτει υποδοχές για όλες τις θύρες του μικροελεγκτή και για κρύσταλλο όταν χρειάζεται.

      Η πλακέτα του ATmega8 σχεδιάστηκε για να προσαρμόζεται στη βάση του μικροελεγκτή της Αναπτυξιακής Πλακέτας AVR ATmega32 που παρουσιάστηκε παραπάνω.

 

 

 

I2C EEPROM Αναγνώστης-Προγραμματιστής

       Ο προγραμματιστής αυτός είναι ένα πολύ απλό κύκλωμα με ελάχιστα υλικά και έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να προγραμματίζει αρκετές I2C EEPROM όπως για παράδειγμα τη σειρά 24XXX. Διαθέτει RS232 σειρική διασύνδεση και συνεργάζεται πολύ καλά με το PONYPROG (http://www.lancos.com/prog.html).

 

 

 

Αντικαταστήστε τους Γραμμικούς Σταθεροποιητές τάσης με Διακοπτώμενους (Switching)

       Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους γραμμικούς σταθεροποιητές τάσης με διακοπτώμενους, για καλύτερη απόδοση, με κατάλληλη συνδεσμολογία, χωρίς να χρειαστεί να τροποποιήσουμε τις πλακέτες. Παρουσιάζεται μια απλή μέθοδος έτσι ώστε να κατασκευάσουμε εύκολα ένα άρθρωμα με την ίδια διάταξη ακροδεκτών και να τοποθετήσουμε ένα ολοκληρωμένο της σειράς LM2576-XX στη θέση ενός LM78XX.

 

 

 

8 Bit Απαριθμητής αύξησης ελάττωσης

      Ο απαριθμητής που παρουσιάζεται σχεδιάστηκε για εργαστηριακή χρήση σε εφαρμογές όπου χρειάζεται ένα ψηφιακό σήμα of 8 bits, όπως για παράδειγμα σε αποκωδικοποιητές, DAC ή ψηφιακή είσοδο σε μικροελεγκτές. Διαθέτει οπτική αναπαράσταση της εξόδου με LED και κατάλληλη υποδοχή για σύνδεση σε ράστερ. Χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία μεταξύ 2V και 18V (συνηστώνται 5V).

 

   
   

 

 

Θεωρήματα, δημοσιεύσεις και διάφορες τεχνικές

 

         

English Version             

Σχετικές τοποθεσίες

www.serasidis.gr

www.avrfreaks.net